otarz gwny5Chrystus zmartwychwstał!

Chrystus żyje pośród nas!

 

"1. Resurrexit, alleluja!

Zmartwychwstał, alleluja! To radosne orędzie paschalne, które rozległo się z mocą tej nocy podczas Wigilii, również w tym roku umacnia naszą nadzieję. «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał» (Łk 24, 5-6). Tymi słowami Anioł dodaje otuchy niewiastom przybyłym do grobu. Te słowa liturgia paschalna powtarza także nam, ludziom trzeciego tysiąclecia: Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje pośród nas! Odtąd Jego imię brzmi: «Żyjący», śmierć nad Nim nie ma już żadnej władzy (por. Rz 6, 9).

2. Resurrexit! Ty, Odkupicielu człowieka, powstajesz dziś z grobu zwycięski, aby również nam, niepokojonym przez mroki licznych zagrożeń, ofiarować Twoje życzenie radości i pokoju. Do Ciebie, o Chryste, nasze życie i nasz przewodniku, niech się zwróci każdy, kogo dręczy pokusa zniechęcenia i rozpaczy, aby usłyszeć przesłanie nadziei, która nie zawodzi.

Czytaj więcej: 21.04 Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Droga Krzyżowa 3Zmartwychwstanie Chrystusa i Jego obietnica, że my również zmartwychwstaniemy są fundamentem naszej wiary. Święte Triduum Paschalne, które przeżywamy co roku po wielkim poście jest uobecnieniem Zbawczego Dzieła Odkupienia, którego dokonał Chrystus dla każdego z nas. Uczestnicząc w tych dniach w obchodach liturgicznych w wyjątkowy, bardzo uroczysty sposób jednoczymy się duchowo z Chrystusem.

Pamiętajmy o ogromnej wadze Triduum Paschalnego i o jego głębokiej wymowie, a także pięknie liturgii i starajmy się jak najlepiej przeżyć ten najważniejszy czas w ciągu całego roku liturgicznego biorąc udział w tych wyjątkowych wydarzeniach. Postarajmy się o to aby świąteczne przygotowania czy rodzinne tradycje nie przysłoniły nam najważniejszego, duchowego wymiaru Świąt Paschalnych.

Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego obejmuje liturgię Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek, drogę krzyżową oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Centrum tych dni stanowi liturgia Wigilii Paschalnej, a nie, jak sądzą niektórzy, poranna Msza św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Wieczorna liturgia Wielkiego Czwartku ukazuje Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką. Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Po Eucharystii kapłan wynosi Najświętszy Sakrament do specjalnej kaplicy - ciemnicy, co symbolizuje modlitwę Chrystusa w Ogrójcu.

Liturgia Wielkiego Piątku

Wielki Piątek to dzień zadumy, w którym rozważa się mękę Chrystusa. Milczą dzwony i organy. Mimo surowości, cała liturgia, choć poważna, przepełniona jest nadzieją. W tym bowiem dniu dokonało się zapowiadane od tysiącleci przez proroków zbawienie ludzkości. Została przelana na krzyżu Krew Chrystusa, przez którą nasze grzechy są odpuszczone. Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętej, spotykamy się w kościele na liturgii słowa, uroczystej modlitwa powszechnej, adoracji krzyża a także Komunii świętej. Obrzędy kończą się przeniesieniem Eucharystii do Bożego Grobu i adoracyjnym czuwaniem.

Wigilia Paschalna

W Wielką Sobotę po zmroku rozpoczynają się obrzędy Wigilii Paschalnej. Stanowią one nierozerwalną całość z Wielkanocą. Zgodnie z wielowiekową tradycją, jest to noc modlitewnego czuwania przed dniem Zmartwychwstania Chrystusa. Druga część nazwy - "paschalna" pochodzi z języka hebrajskiego od słowa "pascha" i oznacza "przejście". Wskazuje ona na przejście z grzechu do odkupienia, przejście Jezusa z tego świata do Ojca, a wreszcie prawdziwe i ostateczne przejście od śmierci do życia. Liturgia Wielkiej Soboty dotyczy tego, co najważniejsze - całej tajemnicy Zbawienia. Po dniu milczenia i modlitwy, kiedy adorujemy Jezusa złożonego w grobie, w momencie, gdy zapadnie zmrok, Kościół gromadzi się na świętych obrzędach. Trzymając zapalone świece w rękach,z nadzieją oczekujemy na przyjście naszego Pana, aby, gdy powróci, zastał nas czuwających i zaprosił do swojego stołu na niebieską ucztę.

Liturgia tej nocy ma cztery części:
- obrzęd światła - poświęcenie ognia, przygotowanie paschału, procesja do kościoła i śpiew hymnu;
- liturgia słowa - czytania ukazują wielkie dzieła Boga, jakich dokonał dla swojego ludu, wtedy też śpiewamy radosne Alleluja, które rozbrzmiewa pierwszy raz po czterdziestodniowej przerwie;
- liturgia chrzcielna - następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
- liturgia eucharystyczna- Chrystus Pan zaprasza do stołu wszystkich odkupionych Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.

ls

 

 

kwiecień 2019
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Wkrótce

Brak wydarzeń

Odwiedzający

Dziś 7

Wczoraj 33

Łącznie wizyt 69188

MWD

1

Mielżyn - Herb