katecheza2MTrwa kolejny rok katechez dla dorosłych. Najbliższe spotkanie w czwartek, 10 grudnia o 19:30 na plebanii. w tym roku zastanowimy się wspólnie nad nauczaniem Papieża Franciszka. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać bliżej naukę głoszoną przez Ojca Świętego.

 

Zagadnienia, które zostały już omówione:

 1. Ważne pytania

 Wprowadzenie w cykl katechez dla dorosłych

 2. Wytrwała nadzieja

 Człowiek w procesie rozwoju historii

 3. Tysiącletnie pielgrzymowanie ludów

 Powszechność religijności, doświadczenie tajemnicy,

 Zmysł religijny, różnorodność religii

4. Droga rozumu

Zaufać rozumowi, poznanie bezpośrednie,

od tymczasowości do Boga,

5. Spotkanie z Tym który daje wody żywej

Możliwość i pragnienie dialogu, poszukiwanie Boga

6. Objawienie się Boga w historii

Religijność, Objawienie, wydarzenie i słowa

7. Przekazywanie boskiego objawienia

Tradycja i Pismo w Izraelu, Tradycja Apostolska

Rola Nauczania Kościoła w Tradycji

8. Pismo Święte

Kształtowanie się Kanonu, natchnienie, interpretacja

9. Wiarygodność objawienia chrześcijańskiego

Historyczność Jezusa, wyjątkowość Jezusa,

Jego nieustanna obecność

10. Odpowiedź wiary

Całkowite przystąpienie, powierzenie, zgoda,

Dar Boży, odpowiedzialna decyzja

11. Formuły wiary i katechizm

Symbol wiary, katechizm

12. Radosna Nowina

Przychodzi Królestwo Boże, posłaniec i główna postać

13. Już a jeszcze nie

Trudność uwierzenia, przyszłość, teraźniejszość,

codzienne doświadczenie

14. Królestwo dla ubogich

Głoszenie szczęścia, uwolnienie z cierpienia,

Błogosławieństwa, iluzoryczność samowystarczalności

15. Pójdźcie za mną

Zarozumialstwo i pesymizm, droga wiary, jak pierwsi

Uczniowie

15. Nawróćcie się i uwierzcie

Nasza współpraca, nowy sposób myślenia i działania

Życie piękniejsze

16. Wolni od interesów i obaw

Nasza współpraca, nowy sposób myślenia i działania

Wolni od niewoli bogactwa, wolni od pragnienia władzy,

wolni od namiętności, wolni od niepokoju

17. Wolni od legalizmu

Centralność prawa, Jezus udoskonala prawo, krytyka

formalizmu religijnego

18. Uwolnieni aby być braćmi

Współistnienie braterskie, troska o wszystkich, kochać konkretnie

18. „abyście się stali synami Ojca” Mt 5,45

Nowe objawienie Ojca, ojcostwo powszechne

19. Módlcie się tak

Jezus modli się, Modlitwa Pańska

20. Chrzest Jezusa i kuszenie na pustyni

Solidarny z grzesznikami, kuszony jak my, czas wielkopostny

21. Przeciw mocy Szatana

 

22. Cuda Jezusa

ls

 

 

październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wkrótce

Brak wydarzeń

Odwiedzający

Dziś 60

Wczoraj 79

Łącznie wizyt 82222

MWD

1

Mielżyn - Herb