Kaplica św KrzyżaD

„Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu, wysławiamy Twoje zmartwychwstanie, bo przez drzewo krzyża przyszła radość dla całego świata”

"Obchodzimy dzisiaj uroczystość krzyża świętego, który usunął ciemności i przywrócił światło. Obchodzimy uroczystość krzyża i w ten sposób wraz z Ukrzyżowanym wznosimy się ku górze, abyśmy porzuciwszy ziemię i grzechy, osiągnęli dobra niebieskie. Oto jak wspaniałą i niezrównaną rzeczą jest posiadanie krzyża. Kto krzyż posiada, posiada skarb. Słusznie nazwałem skarbem to, co z imienia i w rzeczywistości jest najwspanialsze z wszystkich dóbr. Przez niego bowiem, dzięki niemu i w nim objawia się istota naszego zbawienia i powrót do pierwotnego stanu. 

Gdyby nie było krzyża, Chrystus nie zostałby ukrzyżowany. Gdyby nie było krzyża, Życie nie zostałoby przybite gwoździami do drzewa. Gdyby nie było przybite gwoździami, z boku nie wypłynęłaby krew i woda dla oczyszczenia świata, dokument grzechu nie zostałby zniszczony, nie otrzymalibyśmy wolności, nie radowalibyśmy się drzewem życia, raj nie zostałby otwarty. Jeśliby nie było krzyża, śmierć nie byłaby zwyciężona, piekło nie zostałoby pozbawione swej mocy. (św Andrzej z Krety)

 

Wielką zaiste i cenną rzeczą jest krzyż. Wielką, ponieważ przezeń otrzymaliśmy wiele dóbr, o tyle więcej, o ile większość z nich jest owocem cudów i cierpień Chrystusa. Cenną zaś, ponieważ krzyż jest znakiem męki i tryumfu Boga: znakiem męki z powodu dobrowolnej w męce śmierci; znakiem tryumfu, ponieważ dzięki niemu szatan został zraniony, a wraz z nim została pokonana śmierć; ponieważ bramy piekła zostały skruszone, krzyż zaś stał się dla całego świata powszechnym znakiem zbawienia. 

Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa. Jest kosztownym kielichem obejmującym wszystkie cierpienia, jakie Chrystus za nas poniósł. O tym, że krzyż jest chwałą Chrystusa, dowiedz się z Jego własnych słów: "Teraz Syn Człowieczy został otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony i zaraz Go chwałą otoczy". I znowu: "Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał". I jeszcze: "Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię". Słowa te wskazywały na chwałę, którą miał otrzymać na krzyżu. 

O tym zaś, że krzyż jest także wywyższeniem Chrystusa, posłuchaj, jak sam powiada: "A Ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie". Widzisz więc: Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa."

(Kazanie św. Andrzeja z Krety, biskupa)

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest uwielbieniem Krzyża Chrystusowego, znaku Miłości i symbolu Odkupienia. W naszym kościele szczególnym miejscem kontemplacji Krzyża jest kaplica Krzyża Świętego. Figura Chrystusa na krzyżu pochodzi z kościoła, który stał do 1840 roku przy naszym parafialnym cmentarzu. Jak możemy przeczytać w historii naszego kościoła, Pan Bóg obdarzał szczególnymi łaskami modlących się do Niego przed tą figurą, przez co On sam potwierdza wielkie znaczenie tego symbolu naszej wiary.

O obchodach święta Podwyższenia Krzyża Świętego wspominają już świadectwa z IV wieku. 13. września 320 roku św. Helena, matka cesarza Konstantyna odnalazła krzyż Chrystusowy. Istnieją relacje ze święta Podwyższenia Krzyża połączone ze świętem Dedykacji, czyli poświęcenia Kościoła Męki Pańskiej na Golgocie 13 września 335 roku. Lekcjonarz ormiański z Jerozolimy z tego czasu podaje, że w dniu 13 września również obchodzono tam poświęcenie drugiego świętego miejsca, czyli bazyliki Anastasis, podczas której to uroczystości ukazywano wiernym relikwie Krzyża.

„Dniami Eucenii (Dedykacji) zwą się te dni, w których święty kościół stojący na Golgocie, zwany Martyrium, poświęcony został Bogu. Także święty kościół znajdujący się w Anastasis, to jest w miejscu, gdzie Pan po męce zmartwychwstał, tego samego dnia został Bogu poświęcony. Rocznica poświęcenia tych świętych kościołów jest obchodzona z całą czcią, bo i Krzyż znaleziono tego samego dnia [...].

Gdy więc nadejdą owe Eucenie, obchodzone są przez osiem dni. Już na wiele dni przedtem zaczynają się gromadzić tłumy nie tylko mnichów czy aputaktyków z różnych prowincji [...], gdzie są liczni mnisi (monazontes) [...]. Nie ma bowiem nikogo, kto by w te dni tak radosne i uroczyste nie wybierał się do Jerozolimy [...]” (EP 48,1-49,3).

Podwyższenia Krzyża u naszych prawosławnych braci stanowi jedno z 12 wielkich świąt.

Przez to święto spoglądamy na Krzyż z radością i wdzięcznością za niepojęty dar zbawienia. Dzięki Chrystusowi znak hańby, poniżenia i kary stał się dla nas symbolem odzyskanej wolności. W ten właśnie sposób ukazuje Krzyż liturgia Mszy świętej tego dnia: ”Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.” Bóg, który nie zostawia niczego we władzy zła, naprawdę jest Bogiem, który nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku (Iz 42, 2-3). Bóg nie chce z niczego ani z nikogo zrezygnować. Tylko On jeden naprawdę zna piękno i wartość stworzenia; On jeden rozumie w pełni tragedię grzechu; i On jeden wie, jakim nieszczęściem byłoby, gdyby cokolwiek z tego, co wyszło z Jego ręki, pozostało na wieki w niewoli zła. Dopiero to, co dokonało się na krzyżu, sprawiło, że nic – poza nami samymi – nie oddziela nas od Boga. Zostaliśmy zbawieni i jeśli tylko naprawdę tego chcemy, to będziemy wiecznie z Bogiem. Dzięki śmierci Jezusa na krzyżu oraz Jego zmartwychwstaniu, nie ma czegoś, co wbrew naszej woli mogłoby nas od Boga oderwać. Jesteśmy wolni w tym, czy zdecydujemy się tą drogą pójść.

ls

 

 

październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wkrótce

Brak wydarzeń

Odwiedzający

Dziś 65

Wczoraj 79

Łącznie wizyt 82227

MWD

1

Mielżyn - Herb